รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 [1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566] มหาาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 มหาาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 มหาาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Full

แผนปฏิบัติราชการแผนกลยุทธ์ทางการเงินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Full Read More »

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

update 7 เมษายน 2566 1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »