ประชาสัมพันธ์

เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง

เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง

💢น้อง ๆ นักศึกษาท่านใด ที่มีความประสงค์เก็บชั่วโมงจิตอาสา ✨ 📍ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง (ประจำเดือนมิถุนายน 2567) ในกิจกรรม ดังนี้1. การให้บริการรถรับส่งนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปด้วยยานยนต์ไฟฟ้า2. กิจกรรมการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตด้านยานยนต์ไฟฟ้า⚡️⚡️ >>>สามารถแจ้งความจำนงค์ในการเก็บชั่วโมงได้ตามแบบฟอร์ม👉 ลิงก์ https://form.everestwebdeals.co/?form=55de846bfd597cb27d0d42f26511c97a 🔶 หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ กองนโยบายและแผน ชั้น M สำนักงานอธิการบดี, โทรศัพท์ภายใน 056-717100 ต่อ 7617 หรือ Inbox เพจกองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ 😊😊

เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง Read More »

ร่วมรับฟังการเสวนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles)

ต้อนรับลมหนาวเดือนพฤศจิกายน ด้วยกิจกรรม ได้เวลาสัมผัสอนาคต It’s Time… Come Touch the Future มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการเสวนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ช่วงเวลา 9:00 – 11:00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับชั้นนำให้ความรู้แก่ทุกท่าน สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลิงก์ https://forms.gle/epTrqSLuWhpiXfVA8 #50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ร่วมรับฟังการเสวนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญบุคลากรชาวอินทนิลทุกท่าน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดยคุณเศรษฐภูมิ บัวทอง (อจ. กอล์ฟ) และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566) ลิงก์ : สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย https://forms.gle/dMKA5s9NgrdTN6Vh8 : สำหรับบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ https://forms.gle/LNXwQnYfs4FStYJp9

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 Read More »

คาราวานรถไฟฟ้า PCRU

ขอเชิญผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) ร่วมกิจกรรม คาราวานรถไฟฟ้า PCRU สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 50 คันแรก รับฟรี ! คูปองสำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า มูลค่า 200฿ รับฟรี ! เสื้อที่ระลึก EV PCRU จำนวน 1 ตัววันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันเวลา 8:30 น.ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ https://forms.gle/FsBuquex5sndEUtf8

คาราวานรถไฟฟ้า PCRU Read More »

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 – พฤษภาคม 2566)เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการให้บริการ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

ขอเชิญบุคลากร ผู้ร่วมลงทะเบียนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณเศรษฐภูมิ บัวทองและคณะ  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง Read More »

ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2566

ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 08.30 – 16.30 น ช่องทาง online MS Teams meeting :

ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2566 Read More »

โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและบริการ โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023 ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม ชม-ชิม-ช้อป(มีการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ สุดยอดของดี วิถีชาวเพชรบูรณ์)  ระหว่าง 24 – 26 มีนาคม 2566ณ บริเวณลานพุทธอุทยานเพชรบุระ  ระหว่างเวลา 16:00 น. – 23:00 น.

โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023 Read More »

ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. Song, การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดง Cover Dance

ขอเชิญชาวเพชรบูรณ์และประชาชนผู้สนใจ ร่วมรับชมการแสดง ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ บรรเลงบทเพลงของพ่อ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษในงาน กิจกรรมในงาน การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. Song, การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดง Cover Dance จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 17:00 – 20:00 น. ณ สวนสาธารณะเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และมณฑลทหารบกที่ 36

ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. Song, การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดง Cover Dance Read More »