ถวายพระพรชัยมงคล สวดโพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา

20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สวดโพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา พร้อมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

✴️ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

🏛️ ณ บริเวณ หน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📷 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / คุณอดิสรณ์ เนาว์แก้ว

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress