รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ

รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ

🌀เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานกองนโยบายและแผน ✨✨ 🦋 ได้รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ 👉 ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ Read More »