เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง

💢น้อง ๆ นักศึกษาท่านใด ที่มีความประสงค์เก็บชั่วโมงจิตอาสา ✨

📍ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง (ประจำเดือนมิถุนายน 2567) ในกิจกรรม ดังนี้
1. การให้บริการรถรับส่งนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปด้วยยานยนต์ไฟฟ้า
2. กิจกรรมการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตด้านยานยนต์ไฟฟ้า⚡️⚡️

>>>สามารถแจ้งความจำนงค์ในการเก็บชั่วโมงได้ตามแบบฟอร์ม
👉 ลิงก์ https://forms.gle/PfJJne89TyjRKT137

🔶 หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ กองนโยบายและแผน ชั้น M สำนักงานอธิการบดี, โทรศัพท์ภายใน 056-717100 ต่อ 7617 หรือ Inbox เพจกองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ 😊😊

เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง
เก็บชั่วโมงจิตอาสา กับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *