อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566

📣📣 ขอเชิญบุคลากรชาวอินทนิลทุกท่าน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

📍ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

📆 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566

ห้องประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

🎯 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดยคุณเศรษฐภูมิ บัวทอง (อจ. กอล์ฟ) และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🎏 สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566)

ลิงก์ 👉

1️⃣ : สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

https://forms.gle/dMKA5s9NgrdTN6Vh8

2️⃣ : สำหรับบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

https://forms.gle/LNXwQnYfs4FStYJp9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *