ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📍 วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) กองนโยบายและแผน โดยงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

🌈 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

🦋 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม 80 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *