ประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📍 วันนี้ 22 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผน โดยงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี
🌈 ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
🦋 โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม 60 คน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *