โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023

📣📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและบริการ โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023🎏🌈
📍 ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม ชม-ชิม-ช้อป
(มีการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ สุดยอดของดี วิถีชาวเพชรบูรณ์) 🛒🛍️🎁
👉 ระหว่าง 24 – 26 มีนาคม 2566
ณ บริเวณลานพุทธอุทยานเพชรบุระ 🎈🎈
⏰ ระหว่างเวลา 16:00 น. – 23:00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *