กองนโยบายและแผน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
โทร. 089-959-6227 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
โทร. 089-959-6227 

bb
mua4
opdc
moe
thaigov
nayokthai